افزایش 22 درصدی اسکان مسافران نوروزی در واحدهای اقامتی فارس

افزایش 22 درصدی اسکان مسافران نوروزی در واحدهای اقامتی فارس
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس گفت: از 28 اسفندماه سال گذشته تا هفتم فروردین‌ماه جاری شمار اسکان مسافران نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش 22 درصدی اسکان مسافران نوروزی در واحدهای اقامتی فارس

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس گفت: از 28 اسفندماه سال گذشته تا هفتم فروردین‌ماه جاری شمار اسکان مسافران نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش 22 درصدی اسکان مسافران نوروزی در واحدهای اقامتی فارس

تکنولوژی جدید

خرید غذا

View more posts from this author