افزایش 40 درصدی سمن‌ها در خراسان رضوی/ تک‌بعدی نگری مشکل عمده سازمان‌های مردم‌نهاد

افزایش 40 درصدی سمن‌ها در خراسان رضوی/ تک‌بعدی نگری مشکل عمده سازمان‌های مردم‌نهاد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باری بر دوش دولت نیستند بلکه حمایت از فعالیت‌های آن‌ها منجر به همبستگی مردم با حاکمیت می‌شود، از افزایش 40 درصدی تعداد سمن‌ها در استان خبر داد.

افزایش 40 درصدی سمن‌ها در خراسان رضوی/ تک‌بعدی نگری مشکل عمده سازمان‌های مردم‌نهاد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه سمن‌ها باری بر دوش دولت نیستند بلکه حمایت از فعالیت‌های آن‌ها منجر به همبستگی مردم با حاکمیت می‌شود، از افزایش 40 درصدی تعداد سمن‌ها در استان خبر داد.
افزایش 40 درصدی سمن‌ها در خراسان رضوی/ تک‌بعدی نگری مشکل عمده سازمان‌های مردم‌نهاد

شبکه خانگی

View more posts from this author