اقامت 315 هزار گردشگر در گلستان / رشد 76 درصدی ماندگاری مسافر در استان

اقامت 315 هزار گردشگر در گلستان / رشد 76 درصدی ماندگاری مسافر در استان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از اقامت 315 هزار گردشگر در استان خبر داد و گفت: بر اساس آمارها در ایام نوروز، تاکنون به نسبت سال گذشته 76 درصد ماندگاری مسافر را داریم.

اقامت 315 هزار گردشگر در گلستان / رشد 76 درصدی ماندگاری مسافر در استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از اقامت 315 هزار گردشگر در استان خبر داد و گفت: بر اساس آمارها در ایام نوروز، تاکنون به نسبت سال گذشته 76 درصد ماندگاری مسافر را داریم.
اقامت 315 هزار گردشگر در گلستان / رشد 76 درصدی ماندگاری مسافر در استان

اس ام اس جدید

باران فیلم

View more posts from this author