اقامت 93 هزار مسافر نوروزی در گلستان / گالیکش بیشترین اقامت مسافر

اقامت 93 هزار مسافر نوروزی در گلستان / گالیکش بیشترین اقامت مسافر
از ابتدای آغاز به کار ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان تا روز چهارم فروردین 93 هزار و 616 نفر در استان اقامت کرده‌اند.

اقامت 93 هزار مسافر نوروزی در گلستان / گالیکش بیشترین اقامت مسافر

از ابتدای آغاز به کار ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان تا روز چهارم فروردین 93 هزار و 616 نفر در استان اقامت کرده‌اند.
اقامت 93 هزار مسافر نوروزی در گلستان / گالیکش بیشترین اقامت مسافر

خبر جدید

صبحانه

View more posts from this author