اقتصاد درون‌زا مطالبه رهبری است

اقتصاد درون‌زا مطالبه رهبری است
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصادی که درون‌زا و برون‌گرا باشد مورد مطالبه مقام معظم رهبری است.

اقتصاد درون‌زا مطالبه رهبری است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصادی که درون‌زا و برون‌گرا باشد مورد مطالبه مقام معظم رهبری است.
اقتصاد درون‌زا مطالبه رهبری است

اس ام اس جدید

فستیوال فیلم

View more posts from this author