اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد کلان است

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد کلان است
امام جمعه حاجی‌آباد گفت: اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد کلان در حوزه مسائل اقتصادی در مواجهه با ترفندهای شوم دشمنان است.

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد کلان است

امام جمعه حاجی‌آباد گفت: اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد کلان در حوزه مسائل اقتصادی در مواجهه با ترفندهای شوم دشمنان است.
اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد کلان است

خرید بک لینک

View more posts from this author