الحاق فارس به خلیج فارس 4 بار تصویب شده است/ لزوم پیگیری بیشتر این موضوع از سوی مسؤولان استانی

الحاق فارس به خلیج فارس 4 بار تصویب شده است/ لزوم پیگیری بیشتر این موضوع از سوی مسؤولان استانی
امام جمعه لامرد بر لزوم پیگیری بیشتر موضوع الحاق فارس به خلیج فارس از سوی مسؤولان استانی تاکید کرد و گفت: الحاق استان فارس به خلیج فارس چهار بار در حوزه‌های تصمیم‌گیری کشور تصویب شده و مورد تایید است.

الحاق فارس به خلیج فارس 4 بار تصویب شده است/ لزوم پیگیری بیشتر این موضوع از سوی مسؤولان استانی

امام جمعه لامرد بر لزوم پیگیری بیشتر موضوع الحاق فارس به خلیج فارس از سوی مسؤولان استانی تاکید کرد و گفت: الحاق استان فارس به خلیج فارس چهار بار در حوزه‌های تصمیم‌گیری کشور تصویب شده و مورد تایید است.
الحاق فارس به خلیج فارس 4 بار تصویب شده است/ لزوم پیگیری بیشتر این موضوع از سوی مسؤولان استانی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author