امام خمینی(ره) استقلال و حریت را برای ما به ارمغان آورد

امام خمینی(ره) استقلال و حریت را برای ما به ارمغان آورد
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان البرز گفت: امام خمینی(ره) استقلال و حریت را برای ما به ارمغان آورد.

امام خمینی(ره) استقلال و حریت را برای ما به ارمغان آورد

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان البرز گفت: امام خمینی(ره) استقلال و حریت را برای ما به ارمغان آورد.
امام خمینی(ره) استقلال و حریت را برای ما به ارمغان آورد

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author