امام (ره) در اوج قدرت مقید به رعایت اخلاق بود/ مسائل ملی را سیاسی نکنیم

امام (ره) در اوج قدرت مقید به رعایت اخلاق بود/ مسائل ملی را سیاسی نکنیم
حجت‌الاسلام سید علی خمینی با اشاره به زمان ورود امام راحل به ایران، و راه نرفتن ایشان جلوی پای برادر بزرگ خود آیت‌الله پسندیده گفت: امام (ره) در اوج قدرت مقید به رعایت اخلاق بود و خود را گم نکرد.

امام (ره) در اوج قدرت مقید به رعایت اخلاق بود/ مسائل ملی را سیاسی نکنیم

حجت‌الاسلام سید علی خمینی با اشاره به زمان ورود امام راحل به ایران، و راه نرفتن ایشان جلوی پای برادر بزرگ خود آیت‌الله پسندیده گفت: امام (ره) در اوج قدرت مقید به رعایت اخلاق بود و خود را گم نکرد.
امام (ره) در اوج قدرت مقید به رعایت اخلاق بود/ مسائل ملی را سیاسی نکنیم

موزیک سرا

View more posts from this author