امتناع تیم‌های محلی از بازی در استادیومی با میلیاردها تومان هزینه!

امتناع تیم‌های محلی از بازی در استادیومی با میلیاردها تومان هزینه!
رئیس کانون مربیان فوتبال استان سمنان گفت: چندی پیش شاهد افتتاح استادیوم فوتبال سمنان با میلیاردها تومان هزینه بودیم؛ ولی با توجه به چمن مصنوعی آن، حتی تیم‌های محلی هم حاضر به انجام مسابقه در این ورزشگاه نیستند.

امتناع تیم‌های محلی از بازی در استادیومی با میلیاردها تومان هزینه!

رئیس کانون مربیان فوتبال استان سمنان گفت: چندی پیش شاهد افتتاح استادیوم فوتبال سمنان با میلیاردها تومان هزینه بودیم؛ ولی با توجه به چمن مصنوعی آن، حتی تیم‌های محلی هم حاضر به انجام مسابقه در این ورزشگاه نیستند.
امتناع تیم‌های محلی از بازی در استادیومی با میلیاردها تومان هزینه!

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author