امسال حدود 650 هزار زائر اربعین از مرز شلمچه تردد کردند

امسال حدود 650 هزار زائر اربعین از مرز شلمچه تردد کردند
فرماندار ویژه خرمشهر با تاکید بر اینکه امسال حدود 650 هزار نفر زائر اربعین حسینی از مرز شلمچه تردد کردند، گفت: تا پایان سال جاری از شرکت فولاد راه‌آهن بهره‌برداری خواهد شد.

امسال حدود 650 هزار زائر اربعین از مرز شلمچه تردد کردند

فرماندار ویژه خرمشهر با تاکید بر اینکه امسال حدود 650 هزار نفر زائر اربعین حسینی از مرز شلمچه تردد کردند، گفت: تا پایان سال جاری از شرکت فولاد راه‌آهن بهره‌برداری خواهد شد.
امسال حدود 650 هزار زائر اربعین از مرز شلمچه تردد کردند

View more posts from this author