امکانات قابل قبولی برای رفاه مسافران نوروزی در غرب هرمزگان پیش‌بینی شده است

امکانات قابل قبولی برای رفاه مسافران نوروزی در غرب هرمزگان پیش‌بینی شده است
معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: امکانات قابل قبولی برای رفاه و آسایش هموطنان در غرب هرمزگان در سه شهرستان بندر لنگه، بندرچارک و بندرآفتاب پیش‌بینی شده است.

امکانات قابل قبولی برای رفاه مسافران نوروزی در غرب هرمزگان پیش‌بینی شده است

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: امکانات قابل قبولی برای رفاه و آسایش هموطنان در غرب هرمزگان در سه شهرستان بندر لنگه، بندرچارک و بندرآفتاب پیش‌بینی شده است.
امکانات قابل قبولی برای رفاه مسافران نوروزی در غرب هرمزگان پیش‌بینی شده است

استخدام

مجله اتومبیل

View more posts from this author