امیدآفرینی و جهت دهی جامعه، هنر اصلی خبرنگار است

امیدآفرینی و جهت دهی جامعه، هنر اصلی خبرنگار است
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: خبرنگاران باید با استفاده از ویژگی‌های خدادادی و نیز خصوصیاتی که در دوره‌های آموزشی دیده‌اند اخبار و اطلاعات را در کمترین زمان ممکن به مخاطبان برساند و هنر اصلی یک خبرنگار جهت‌دهی و امیدآفرینی در جامعه است.

امیدآفرینی و جهت دهی جامعه، هنر اصلی خبرنگار است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: خبرنگاران باید با استفاده از ویژگی‌های خدادادی و نیز خصوصیاتی که در دوره‌های آموزشی دیده‌اند اخبار و اطلاعات را در کمترین زمان ممکن به مخاطبان برساند و هنر اصلی یک خبرنگار جهت‌دهی و امیدآفرینی در جامعه است.
امیدآفرینی و جهت دهی جامعه، هنر اصلی خبرنگار است

View more posts from this author