امیدوارم جشنواره تئاتر کوثر نطنز دو رقمی شود

امیدوارم جشنواره تئاتر کوثر نطنز دو رقمی شود
بازیگر سینما و تلویزیون در اختتامیه تئاتر کوثر نطنز گفت: از اینکه بانیان این جشنواره کاری کرده‌اند که اوقات شادی برای شما ایجاد شود، خوشحالم، امیدوارم جشنواره تئاتر کوثر نطنز دورقمی شود.

امیدوارم جشنواره تئاتر کوثر نطنز دو رقمی شود

بازیگر سینما و تلویزیون در اختتامیه تئاتر کوثر نطنز گفت: از اینکه بانیان این جشنواره کاری کرده‌اند که اوقات شادی برای شما ایجاد شود، خوشحالم، امیدوارم جشنواره تئاتر کوثر نطنز دورقمی شود.
امیدوارم جشنواره تئاتر کوثر نطنز دو رقمی شود

استخدام آموزش و پرورش

View more posts from this author