انتقاد از ادامه ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه‌ شهر بناب

انتقاد از ادامه ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه‌ شهر بناب
فرماندار بناب با انتقاد از ادامه ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه‌های شهر و لزوم کنترل آن توسط شهرداری بناب گفت:‌ شهرداری باید با ایجاد موانع و کشیدن سیم خاردار از ادامه ساخت و ساز در این محلات جلوگیری کند.

انتقاد از ادامه ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه‌ شهر بناب

فرماندار بناب با انتقاد از ادامه ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه‌های شهر و لزوم کنترل آن توسط شهرداری بناب گفت:‌ شهرداری باید با ایجاد موانع و کشیدن سیم خاردار از ادامه ساخت و ساز در این محلات جلوگیری کند.
انتقاد از ادامه ساخت وسازهای غیرمجاز در حاشیه‌ شهر بناب

بک لینک رنک 8

موسیقی

View more posts from this author