انتقاد از بی‌عدالتی مسؤولان استانی در جنوب کرمان

انتقاد از بی‌عدالتی مسؤولان استانی در جنوب کرمان
امام جمعه فاریاب از عملکرد مسؤولان استان کرمان در زمینه بی‌توجهی به این شهرستان انتقاد کرد.

انتقاد از بی‌عدالتی مسؤولان استانی در جنوب کرمان

امام جمعه فاریاب از عملکرد مسؤولان استان کرمان در زمینه بی‌توجهی به این شهرستان انتقاد کرد.
انتقاد از بی‌عدالتی مسؤولان استانی در جنوب کرمان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author