انتقاد از هزینه بالای سالن‎های ورزشی در همدان/چه انتظاری داریم جوانان با هزینه اندک دور یک قلیان ننشینند؟

انتقاد از هزینه بالای سالن‎های ورزشی در همدان/چه انتظاری داریم جوانان با هزینه اندک دور یک قلیان ننشینند؟
مدیر کل امور اجتماعی استاندار همدان گفت: چندین سالن در همدان وجود دارد که به دلیل بالا بودن هزینه سانس‎ها، روزی دو ساعت هم باز نمی‎شود و این سرمایه بیت‎المالی است که از بین می‌رود.

انتقاد از هزینه بالای سالن‎های ورزشی در همدان/چه انتظاری داریم جوانان با هزینه اندک دور یک قلیان ننشینند؟

مدیر کل امور اجتماعی استاندار همدان گفت: چندین سالن در همدان وجود دارد که به دلیل بالا بودن هزینه سانس‎ها، روزی دو ساعت هم باز نمی‎شود و این سرمایه بیت‎المالی است که از بین می‌رود.
انتقاد از هزینه بالای سالن‎های ورزشی در همدان/چه انتظاری داریم جوانان با هزینه اندک دور یک قلیان ننشینند؟

View more posts from this author