انجام 1725 ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه طی 14 روز گذشته

انجام 1725 ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه طی 14 روز گذشته
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه میزان ماموریت‌های انجام گرفته توسط اورژانس کرمانشاه از آغاز طرح امداد نوروزی تا نهم فروردین ماه جاری را یک‌ هزار و 725 ماموریت عنوان کرد.

انجام 1725 ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه طی 14 روز گذشته

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه میزان ماموریت‌های انجام گرفته توسط اورژانس کرمانشاه از آغاز طرح امداد نوروزی تا نهم فروردین ماه جاری را یک‌ هزار و 725 ماموریت عنوان کرد.
انجام 1725 ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه طی 14 روز گذشته

خبر دانشجویی

آخرین اخبار ورزشی

View more posts from this author