انس با معارف اهل بیت(ع) در جامعه نهادینه شود

انس با معارف اهل بیت(ع) در جامعه نهادینه شود
استاد حوزه علمیه گفت: امامزادگان قطب‌های فرهنگی در کشور هستند که باید با فرهنگ‌سازی انس با معارف اهل بیت(ع) در جامعه نهادینه شود.

انس با معارف اهل بیت(ع) در جامعه نهادینه شود

استاد حوزه علمیه گفت: امامزادگان قطب‌های فرهنگی در کشور هستند که باید با فرهنگ‌سازی انس با معارف اهل بیت(ع) در جامعه نهادینه شود.
انس با معارف اهل بیت(ع) در جامعه نهادینه شود

پرس نیوز

View more posts from this author