انعقاد تفاهمنامه همکاری بین آموزش و پرورش و حوزه بانک صادرات جیرفت

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین آموزش و پرورش و حوزه بانک صادرات جیرفت
مدیر آموزش وپرورش شهرستان جیرفت گفت: با توجه به انعقاد تفاهمنامه همکاری بین آموزش و پرورش جیرفت و حوزه بانک صادرات این شهرستان تسهیلات خوبی به کارکنان آموزش و پرورش جیرفت پرداخت می‌شود.

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین آموزش و پرورش و حوزه بانک صادرات جیرفت

مدیر آموزش وپرورش شهرستان جیرفت گفت: با توجه به انعقاد تفاهمنامه همکاری بین آموزش و پرورش جیرفت و حوزه بانک صادرات این شهرستان تسهیلات خوبی به کارکنان آموزش و پرورش جیرفت پرداخت می‌شود.
انعقاد تفاهمنامه همکاری بین آموزش و پرورش و حوزه بانک صادرات جیرفت

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author