انقلاب اسلامی محاسبات جهان استکبار را به هم ریخته است

انقلاب اسلامی محاسبات جهان استکبار را به هم ریخته است
نماینده مردم شهربابک در مجلس گفت: انقلاب ما تمام کشورهای جهان را تحت‌الشعاع خود قرار داده و یک روند جدید در صحنه بین‌الملل ایجاد کرده و همه محاسبات جهان استکبار را برهم زده است.

انقلاب اسلامی محاسبات جهان استکبار را به هم ریخته است

نماینده مردم شهربابک در مجلس گفت: انقلاب ما تمام کشورهای جهان را تحت‌الشعاع خود قرار داده و یک روند جدید در صحنه بین‌الملل ایجاد کرده و همه محاسبات جهان استکبار را برهم زده است.
انقلاب اسلامی محاسبات جهان استکبار را به هم ریخته است

View more posts from this author