انهدام 21 باند کالای قاچاق در کرمانشاه

انهدام 21 باند کالای قاچاق در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه محیط را برای ادامه فعالیت شبکه‌های قاچاق کالا در استان کرمانشاه ناامن توصیف کرد و گفت: 21 باند کالای قاچاق از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون در این استان منهدم شده است.

انهدام 21 باند کالای قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه محیط را برای ادامه فعالیت شبکه‌های قاچاق کالا در استان کرمانشاه ناامن توصیف کرد و گفت: 21 باند کالای قاچاق از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون در این استان منهدم شده است.
انهدام 21 باند کالای قاچاق در کرمانشاه

مرجع توریسم

View more posts from this author