اهدای سند 33 تراکتور و زامیاد به مجریان طرح اشتغال مددجویی در اقلید

اهدای سند 33 تراکتور و زامیاد به مجریان طرح اشتغال مددجویی در اقلید
سند 11 تراکتور و 22 زامیاد با حضور مدیرکل کمیته امداد فارس و مسئولان شهرستانی به مجریان طرح‌های اشتغال مددجویی اقلید تحویل داده شد.

اهدای سند 33 تراکتور و زامیاد به مجریان طرح اشتغال مددجویی در اقلید

سند 11 تراکتور و 22 زامیاد با حضور مدیرکل کمیته امداد فارس و مسئولان شهرستانی به مجریان طرح‌های اشتغال مددجویی اقلید تحویل داده شد.
اهدای سند 33 تراکتور و زامیاد به مجریان طرح اشتغال مددجویی در اقلید

بک لینک رنک 1

استخدام

View more posts from this author