اهدای کتاب به اردوهای جهادی در شهرستان میامی

اهدای کتاب به اردوهای جهادی در شهرستان میامی
سرپرست نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی از اهدای ده‌ها جلد کتاب به اردوی جهادی برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در منطقه کالپوش شهرستان میامی خبر داد.

اهدای کتاب به اردوهای جهادی در شهرستان میامی

سرپرست نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی از اهدای ده‌ها جلد کتاب به اردوی جهادی برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در منطقه کالپوش شهرستان میامی خبر داد.
اهدای کتاب به اردوهای جهادی در شهرستان میامی

پرشین موزیک

View more posts from this author