اولین آبگیر خاکی استان البرز در کرج احداث شد

اولین آبگیر خاکی استان البرز در کرج احداث شد
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: اولین آبگیر خاکی استان البرز در منطقه تفریحی باغستان کرج احداث شد.

اولین آبگیر خاکی استان البرز در کرج احداث شد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: اولین آبگیر خاکی استان البرز در منطقه تفریحی باغستان کرج احداث شد.
اولین آبگیر خاکی استان البرز در کرج احداث شد

خرم خبر

View more posts from this author