اولین همایش حرکات نمایشی و زیبایی اسب در این شهرستان برگزار شد + تصاویر

اولین همایش حرکات نمایشی و زیبایی اسب در این شهرستان برگزار شد + تصاویر
اولین همایش حرکات نمایشی و زیبایی اسب امروز همزمان با آغاز به کار هیأت اسب‌سواری در شهرستان فریدن برگزار شد.

اولین همایش حرکات نمایشی و زیبایی اسب در این شهرستان برگزار شد + تصاویر

اولین همایش حرکات نمایشی و زیبایی اسب امروز همزمان با آغاز به کار هیأت اسب‌سواری در شهرستان فریدن برگزار شد.
اولین همایش حرکات نمایشی و زیبایی اسب در این شهرستان برگزار شد + تصاویر

فانتزی

View more posts from this author