اکران نیم‌بهای سینما گلشن بجنورد به مناسبت نیمه شعبان و سوم خرداد

اکران نیم‌بهای سینما گلشن بجنورد به مناسبت نیمه شعبان و سوم خرداد
مدیر امور سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از اکران فیلم‌های سینمایی به‌ صورت نیم‌بها به مناسبت نیمه شعبان و سوم خرداد در سینما گلشن بجنورد به مدت سه روز خبر داد.

اکران نیم‌بهای سینما گلشن بجنورد به مناسبت نیمه شعبان و سوم خرداد

مدیر امور سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از اکران فیلم‌های سینمایی به‌ صورت نیم‌بها به مناسبت نیمه شعبان و سوم خرداد در سینما گلشن بجنورد به مدت سه روز خبر داد.
اکران نیم‌بهای سینما گلشن بجنورد به مناسبت نیمه شعبان و سوم خرداد

تلگرام

View more posts from this author