ایجاد ریل عریض در راه‎آهن گلستان تا پایان شهریور ماه

ایجاد ریل عریض در راه‎آهن گلستان تا پایان شهریور ماه
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان گفت: با توجه به تخصیص اعتبار 4 میلیارد تومانی در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان تا پایان شهریور در راه‎آهن استان گلستان ریل عریض ایجاد خواهد شد.

ایجاد ریل عریض در راه‎آهن گلستان تا پایان شهریور ماه

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان گفت: با توجه به تخصیص اعتبار 4 میلیارد تومانی در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان تا پایان شهریور در راه‎آهن استان گلستان ریل عریض ایجاد خواهد شد.
ایجاد ریل عریض در راه‎آهن گلستان تا پایان شهریور ماه

اتوبیوگرافی

View more posts from this author