ایجاد مراکز مشاره‌ای توسط قوه قضائیه

ایجاد مراکز مشاره‌ای توسط قوه قضائیه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به‌موجب قانون حمایت از خانواده، قوه قضائیه موظف شده است در راستای حفظ کیان خانواده مراکز مشاوره‌ای ایجاد کند و قبل از انجام دادرسی نظر کارشناسان فعال در مشاوره را که جهت صلح و سازش انجام می‌شود، در رأی نهایی لحاظ کنند.

ایجاد مراکز مشاره‌ای توسط قوه قضائیه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به‌موجب قانون حمایت از خانواده، قوه قضائیه موظف شده است در راستای حفظ کیان خانواده مراکز مشاوره‌ای ایجاد کند و قبل از انجام دادرسی نظر کارشناسان فعال در مشاوره را که جهت صلح و سازش انجام می‌شود، در رأی نهایی لحاظ کنند.
ایجاد مراکز مشاره‌ای توسط قوه قضائیه

خرید بک لینک

دانلود موزیک

View more posts from this author