ایجاد 2 شهرک کشاورزی با وسعت 240 هکتار در دشتستان

ایجاد 2 شهرک کشاورزی با وسعت 240 هکتار در دشتستان
مدیر جهاد کشاورزی دشتستان از ایجاد 2 شهرک و مجتمع کشاورزی با وسعت 240 هکتار در دشتستان خبر داد.

ایجاد 2 شهرک کشاورزی با وسعت 240 هکتار در دشتستان

مدیر جهاد کشاورزی دشتستان از ایجاد 2 شهرک و مجتمع کشاورزی با وسعت 240 هکتار در دشتستان خبر داد.
ایجاد 2 شهرک کشاورزی با وسعت 240 هکتار در دشتستان

بک لینک رنک 4

تلگرام

View more posts from this author