ایرانی‌ها برای تقویت موکب‌های عراقی گام بردارند

ایرانی‌ها برای تقویت موکب‌های عراقی گام بردارند
رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های عراق گفت: موکب‌های ایرانی باید برای تقویت موکب‌های عراقی گام بردارند و زائران ایرانی نیز نسبت به مشارکت در میزبانی از زائران اهتمام ویژه داشته باشند.

ایرانی‌ها برای تقویت موکب‌های عراقی گام بردارند

رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های عراق گفت: موکب‌های ایرانی باید برای تقویت موکب‌های عراقی گام بردارند و زائران ایرانی نیز نسبت به مشارکت در میزبانی از زائران اهتمام ویژه داشته باشند.
ایرانی‌ها برای تقویت موکب‌های عراقی گام بردارند

View more posts from this author