بارش 60 سانتیمتری برف در روستاهای بخش بلده مازندران

بارش 60 سانتیمتری برف در روستاهای بخش بلده مازندران
بخشدار بلده مازندران گفت: بارش برف در بخش بلده و روستاهای آن به 60سانتیمتر می‌رسد.

بارش 60 سانتیمتری برف در روستاهای بخش بلده مازندران

بخشدار بلده مازندران گفت: بارش برف در بخش بلده و روستاهای آن به 60سانتیمتر می‌رسد.
بارش 60 سانتیمتری برف در روستاهای بخش بلده مازندران

خرید بک لینک

View more posts from this author