بازار سرد خرید و فروش مسکن صبر ایوب می‌خواهد/ برگزاری نمایشگاه، مسکنی موقت برای این صنعت بیمار است

بازار سرد خرید و فروش مسکن صبر ایوب می‌خواهد/ برگزاری نمایشگاه، مسکنی موقت برای این صنعت بیمار است
کارشناسان و سرمایه‌گذاران بخش عمران و صنعت ساختمان می‌گویند: برگزاری نمایشگاه‌هایی همچون عمران و صنعت در کلان‌شهرها و حتی خارج از کشور برای مسکن در ایران فقط یک دارو و یا مسکن موقت است و دردی از این صنعت بیمار را دوا نمی‌کند.

بازار سرد خرید و فروش مسکن صبر ایوب می‌خواهد/ برگزاری نمایشگاه، مسکنی موقت برای این صنعت بیمار است

کارشناسان و سرمایه‌گذاران بخش عمران و صنعت ساختمان می‌گویند: برگزاری نمایشگاه‌هایی همچون عمران و صنعت در کلان‌شهرها و حتی خارج از کشور برای مسکن در ایران فقط یک دارو و یا مسکن موقت است و دردی از این صنعت بیمار را دوا نمی‌کند.
بازار سرد خرید و فروش مسکن صبر ایوب می‌خواهد/ برگزاری نمایشگاه، مسکنی موقت برای این صنعت بیمار است

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author