بازدید استاندار کردستان از فعالیت های نوروزی در بانه

بازدید استاندار کردستان از فعالیت های نوروزی در بانه
عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان به همراه جمعی از مدیران استانی ظهر جمعه ششم فروردین به منظور بررسی و نظارت مستقیم بر نحوه حضور مسافران و فعالیت ستادهای شهرستانی در پروازی چند ساعته با بالگرد از مناطق گردشگری و راه های ارتباطی شهرستان بانه بازدید کرد.استاندار کردستان در این سفر ضمن بازدید از چند پروژه عمرانی از پایگاه های امداد جاده ای بین شهری بانه و ایستگاه های ایمنی و سلامت شهرستان بانه بازدید و از نزدیک در جریان امداد رسانی و راهنمایی مسافران نوروزی از سوی معاونت جوانان جمعیت هلال احمر کردستان قرار گرفت.

بازدید استاندار کردستان از فعالیت های نوروزی در بانه

عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان به همراه جمعی از مدیران استانی ظهر جمعه ششم فروردین به منظور بررسی و نظارت مستقیم بر نحوه حضور مسافران و فعالیت ستادهای شهرستانی در پروازی چند ساعته با بالگرد از مناطق گردشگری و راه های ارتباطی شهرستان بانه بازدید کرد.استاندار کردستان در این سفر ضمن بازدید از چند پروژه عمرانی از پایگاه های امداد جاده ای بین شهری بانه و ایستگاه های ایمنی و سلامت شهرستان بانه بازدید و از نزدیک در جریان امداد رسانی و راهنمایی مسافران نوروزی از سوی معاونت جوانان جمعیت هلال احمر کردستان قرار گرفت.
بازدید استاندار کردستان از فعالیت های نوروزی در بانه

کیمیا دانلود

نخبگان

View more posts from this author