بازدید بیش از 337 هزار نفز از اماکن تاریخی مازندران

بازدید بیش از 337 هزار نفز از اماکن تاریخی مازندران
مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: از 27 اسفندماه سال گذشته تا 9 فروردین‌ماه 337 هزار و 523 نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی استان بازدید کردند.

بازدید بیش از 337 هزار نفز از اماکن تاریخی مازندران

مدیر‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: از 27 اسفندماه سال گذشته تا 9 فروردین‌ماه 337 هزار و 523 نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی استان بازدید کردند.
بازدید بیش از 337 هزار نفز از اماکن تاریخی مازندران

اتومبیل

لردگان

View more posts from this author