بازدید قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها از پروژه بلوار ولایت آمل

بازدید قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها از پروژه بلوار ولایت آمل
قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از پروژه بزرگ و در حال اجرای بلوار ولایت جنوبی شهر آمل بازدید کرد.

بازدید قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها از پروژه بلوار ولایت آمل

قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از پروژه بزرگ و در حال اجرای بلوار ولایت جنوبی شهر آمل بازدید کرد.
بازدید قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها از پروژه بلوار ولایت آمل

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author