بازرسی از 780 واحد صنفی ملایر در طرح طاها

بازرسی از 780 واحد صنفی ملایر در طرح طاها
مسئول اجرای طرح طاها در شهرستان ملایر از بازرسی 780 واحد صنفی در راستای انجام این طرح طی سال گذشته خبر داد.

بازرسی از 780 واحد صنفی ملایر در طرح طاها

مسئول اجرای طرح طاها در شهرستان ملایر از بازرسی 780 واحد صنفی در راستای انجام این طرح طی سال گذشته خبر داد.
بازرسی از 780 واحد صنفی ملایر در طرح طاها

فروش بک لینک

View more posts from this author