بازی نفس‌گیری با خونه به خونه بابل داریم/ هواداران ورزشگاه جم را پر کنند

بازی نفس‌گیری با خونه به خونه بابل داریم/ هواداران ورزشگاه جم را پر کنند
بازیکن تیم فوتبال پارس جم گفت: هفته چهارم بازی دشواری را در پیش داریم چون هم پارس جم و هم خونه به خونه جزء مدعیان هستند و به طور حتم یک بازی سخت و نفس‌گیر در پیش داریم.

بازی نفس‌گیری با خونه به خونه بابل داریم/ هواداران ورزشگاه جم را پر کنند

بازیکن تیم فوتبال پارس جم گفت: هفته چهارم بازی دشواری را در پیش داریم چون هم پارس جم و هم خونه به خونه جزء مدعیان هستند و به طور حتم یک بازی سخت و نفس‌گیر در پیش داریم.
بازی نفس‌گیری با خونه به خونه بابل داریم/ هواداران ورزشگاه جم را پر کنند

فستیوال فیلم

View more posts from this author