بانوان هندبالیست نفت گچساران آسیایی شدند/نایب قهرمانی شاگردان اعظم صمیمی همراه با جام اخلاق

بانوان هندبالیست نفت گچساران آسیایی شدند/نایب قهرمانی شاگردان اعظم صمیمی همراه با جام اخلاق
بانوان هندبالیست نفت و گاز گچساران با کسب نائب قهرمانی در مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان آسیایی شدند.

بانوان هندبالیست نفت گچساران آسیایی شدند/نایب قهرمانی شاگردان اعظم صمیمی همراه با جام اخلاق

بانوان هندبالیست نفت و گاز گچساران با کسب نائب قهرمانی در مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان آسیایی شدند.
بانوان هندبالیست نفت گچساران آسیایی شدند/نایب قهرمانی شاگردان اعظم صمیمی همراه با جام اخلاق

View more posts from this author