بانک‌ها، برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی همکاری کنند

بانک‌ها، برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی همکاری کنند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با تأکید بر تلاش برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان گفت: بانک‌ها برای به سرانجام رسیدن پروژه رفع موانع تولید همکاری لازم را با واحدهای صنعتی داشته باشند.

بانک‌ها، برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی همکاری کنند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان با تأکید بر تلاش برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان گفت: بانک‌ها برای به سرانجام رسیدن پروژه رفع موانع تولید همکاری لازم را با واحدهای صنعتی داشته باشند.
بانک‌ها، برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی همکاری کنند

آخرین اخبار ورزشی

View more posts from this author