باید زمینه جذب گردشگر به کرمانشاه فراهم شود

باید زمینه جذب گردشگر به کرمانشاه فراهم شود
فرماندار کرمانشاه با اشاره به وجود آثار تاریخی ارزشمند در این استان، گفت: باید با تلاش تمام مسؤولان زمینه جذب بیشتر گردشگران به این استان فراهم شود.

باید زمینه جذب گردشگر به کرمانشاه فراهم شود

فرماندار کرمانشاه با اشاره به وجود آثار تاریخی ارزشمند در این استان، گفت: باید با تلاش تمام مسؤولان زمینه جذب بیشتر گردشگران به این استان فراهم شود.
باید زمینه جذب گردشگر به کرمانشاه فراهم شود

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author