با قاطعیت از ریاست آقای لاربجانی در مجلس دهم حمایت می‌کنیم/ استفاده از مدیران ضعیف خیانت به مردم است

با قاطعیت از ریاست آقای لاربجانی در مجلس دهم حمایت می‌کنیم/ استفاده از مدیران ضعیف خیانت به مردم است
نماینده منتخب اندیمشک در مجلس دهم گفت: با قاطعیت از ریاست آقای لاریجانی برای ریاست مجلس دهم حمایت می‌کنیم و معتقدیم نباید بالاترین مقام و جایگاه رسمی کشور را با احساسات و وابستگی سیاسی به این و آن بدهیم.

با قاطعیت از ریاست آقای لاربجانی در مجلس دهم حمایت می‌کنیم/ استفاده از مدیران ضعیف خیانت به مردم است

نماینده منتخب اندیمشک در مجلس دهم گفت: با قاطعیت از ریاست آقای لاریجانی برای ریاست مجلس دهم حمایت می‌کنیم و معتقدیم نباید بالاترین مقام و جایگاه رسمی کشور را با احساسات و وابستگی سیاسی به این و آن بدهیم.
با قاطعیت از ریاست آقای لاربجانی در مجلس دهم حمایت می‌کنیم/ استفاده از مدیران ضعیف خیانت به مردم است

اس ام اس جدید

View more posts from this author