با وام 10 میلیونی ازدواج جوانان مخالفتی نداریم / برگزاری جشنواره ملی ازدواج جوانان در شهریور ماه

با وام 10 میلیونی ازدواج جوانان مخالفتی نداریم / برگزاری جشنواره ملی ازدواج جوانان در شهریور ماه
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان با پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج به جوانان مخالفتی ندارد اما باید تامین اعتبار مورد نیاز از طریق بانک‌ها انجام شود.

با وام 10 میلیونی ازدواج جوانان مخالفتی نداریم / برگزاری جشنواره ملی ازدواج جوانان در شهریور ماه

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان با پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج به جوانان مخالفتی ندارد اما باید تامین اعتبار مورد نیاز از طریق بانک‌ها انجام شود.
با وام 10 میلیونی ازدواج جوانان مخالفتی نداریم / برگزاری جشنواره ملی ازدواج جوانان در شهریور ماه

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author