بدحجابی عامدانه مورد پیگیری قوه قضاییه قرار می‌گیرد

بدحجابی عامدانه مورد پیگیری قوه قضاییه قرار می‌گیرد
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:‌ اگر بدحجابی به صورت عامدانه در منظر عموم مردم باشد مورد پیگیری قوه قضاییه قرار می‌گیرد.

بدحجابی عامدانه مورد پیگیری قوه قضاییه قرار می‌گیرد

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:‌ اگر بدحجابی به صورت عامدانه در منظر عموم مردم باشد مورد پیگیری قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
بدحجابی عامدانه مورد پیگیری قوه قضاییه قرار می‌گیرد

صبحانه

View more posts from this author