برترین‌های مسابقات سنگ‌نوردی لید خراسان شمالی مشخص شدند

برترین‌های مسابقات سنگ‌نوردی لید خراسان شمالی مشخص شدند
مسوول روابط عمومی هیات کوهنوردی خراسان شمالی گفت: برترین‌های مسابقات سنگ‌نوردی لید استان پس از انجام رقابت‌های مختلف مشخص شدند.

برترین‌های مسابقات سنگ‌نوردی لید خراسان شمالی مشخص شدند

مسوول روابط عمومی هیات کوهنوردی خراسان شمالی گفت: برترین‌های مسابقات سنگ‌نوردی لید استان پس از انجام رقابت‌های مختلف مشخص شدند.
برترین‌های مسابقات سنگ‌نوردی لید خراسان شمالی مشخص شدند

View more posts from this author