برجام منطقه‌ای یعنی تسلیم دمشق/ برجام هسته‌ای در مسیر خسارت محض

برجام منطقه‌ای یعنی تسلیم دمشق/ برجام هسته‌ای در مسیر خسارت محض
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر قرار باشد برجام به مسئله سوریه نیز تعمیم داده شود به این معناست که باید دمشق را هم تقدیم جبهه استکبار و صهیونیست‌ها کرد.

برجام منطقه‌ای یعنی تسلیم دمشق/ برجام هسته‌ای در مسیر خسارت محض

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر قرار باشد برجام به مسئله سوریه نیز تعمیم داده شود به این معناست که باید دمشق را هم تقدیم جبهه استکبار و صهیونیست‌ها کرد.
برجام منطقه‌ای یعنی تسلیم دمشق/ برجام هسته‌ای در مسیر خسارت محض

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author