برخورد با کشتار غیرمجاز دام/ تجهیز و تکمیل کشتارگاه‌ها در کهگیلویه و بویراحمد

برخورد با کشتار غیرمجاز دام/ تجهیز و تکمیل کشتارگاه‌ها در کهگیلویه و بویراحمد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر برخورد با کشتار غیرمجاز دام گفت: کشتارگاه‌های شهرستان‌های استان تجهیز و تکمیل شوند.

برخورد با کشتار غیرمجاز دام/ تجهیز و تکمیل کشتارگاه‌ها در کهگیلویه و بویراحمد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر برخورد با کشتار غیرمجاز دام گفت: کشتارگاه‌های شهرستان‌های استان تجهیز و تکمیل شوند.
برخورد با کشتار غیرمجاز دام/ تجهیز و تکمیل کشتارگاه‌ها در کهگیلویه و بویراحمد

سپهر نیوز

View more posts from this author