برخورد تاکسی و موتورسیکلت در عجبشیر

برخورد تاکسی و موتورسیکلت در عجبشیر
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: به دنبال برخورد تاکسی و موتورسیکلت در میدان بسیج عجبشیر، بالگرد اورژانس هوایی عازم این شهر شد تا یک مصدوم را به تبریز انتقال دهد.

برخورد تاکسی و موتورسیکلت در عجبشیر

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: به دنبال برخورد تاکسی و موتورسیکلت در میدان بسیج عجبشیر، بالگرد اورژانس هوایی عازم این شهر شد تا یک مصدوم را به تبریز انتقال دهد.
برخورد تاکسی و موتورسیکلت در عجبشیر

View more posts from this author