برخورد جدی پلیس ایلام با سارقان

برخورد جدی پلیس ایلام با سارقان
فرمانده انتظامی ایلام گفت: پلیس در برخورد با هنجارشکنان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و … با اطلاعات و اشرافی که در منطقه دارند در برابر این تخلفات خواهند ایستاد.

برخورد جدی پلیس ایلام با سارقان

فرمانده انتظامی ایلام گفت: پلیس در برخورد با هنجارشکنان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و … با اطلاعات و اشرافی که در منطقه دارند در برابر این تخلفات خواهند ایستاد.
برخورد جدی پلیس ایلام با سارقان

پایگاه خبری مبارز

View more posts from this author