برخورد جدی پلیس با هنجارشکنان در گیلان

برخورد جدی پلیس با هنجارشکنان در گیلان
جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفت: پلیس با کسانی که در هنجارشکنی اصرارورزی دارند برخورد جدی‌تر می‌کند.

برخورد جدی پلیس با هنجارشکنان در گیلان

جانشین فرمانده انتظامی گیلان گفت: پلیس با کسانی که در هنجارشکنی اصرارورزی دارند برخورد جدی‌تر می‌کند.
برخورد جدی پلیس با هنجارشکنان در گیلان

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author